Studienamiddag – 9 juni, VAC, Gent – 13u30-18u00

Datum & Tijd : 09/06/2015 13:30 - 18:00

Locatie: VAC

Wegbeschrijving: Routeplan


Vlaanderen_is_energie
Vlaams_energieagentschap1
Vlaanderen_is_innovatie1
IWT

Energetische renovatie van woningen: nieuwe ontwikkelingen en beste praktijkvoorbeelden

Opzet

RenoFase en het Kennisplatform Proeftuin Woningrenovatie organiseren met de steun van IWT en het Vlaams Energie Agentschap (VEA) in het kader van het Renovatiepact een studienamiddag op 9 juni in het VAC in Gent.

Vlaamse voorlopers (architecten, aannemers, experts, producenten, …) krijgen er een overzicht van nieuwe ontwikkelingen en goede voorbeelden uit binnen- en buitenland rond het renoveren van woningen. De focus ligt op technologische innovatie, ondersteunende instrumenten en praktische voorbeelden om zo concreet mogelijk aan te sluiten bij de noden van de bouwprofessionals.

Programma

13u30 Energierenovatie in Vlaanderen: het Renovatiepact & de weg voorwaarts
Wina Roelens, VEA
Vlaanderen timmert aan de weg om het Vlaamse woningpatrimonium energiezuinig te maken. Het Renovatiepact werd opgestart, om tot een coherent actieplan te komen. De verschillende thema’s en doelstellingen van dit Renovatiepact en de toekomstige acties voor Vlaanderen worden toegelicht.
13u45 Van gebouwanalyse tot maatregelenpakket: het succes van de Waalse EAP
Nicolas Heijmans, WTCB
De Waalse EnergieAuditProcedure wordt gebruikt als instrument om renovatie ingrepen op te baseren. Hoe werkt deze methode, wat is het succes ervan? Wat kunnen we eruit leren voor Vlaanderen en meenemen in toekomstige ontwikkelingen?
14u05  Kostenoptimaliteit bij woningrenovatie
Jeroen Van der Veken, KULeuven en KCE, Thomas More Kempen
Het VEA laat regelmatig studies uitvoeren om de kostenoptimale niveaus voor energiebesparende maatregelen te bepalen. De laatste studie werd in het voorjaar 2015 afgerond en de resultaten voor woningrenovatie worden voorgesteld.
14u25 Stapsgewijze renoveren – verankering in het beleid – het Sanierungsfahrplan
Martin Pehnt, IFEU, Duitsland (
lezing in het Engels)
Belangrijk om het woningpark energiezuinig te maken op lange termijn, is ervoor te zorgen dat bij stapsgewijze renovatie alle stappen passen in de weg naar het einddoel. In Duitsland (Baden-Württemberg) wordt gewerkt aan instrumenten om deze stapsgewijze aanpak te begeleiden en te ondersteunen, zowel praktisch als via het beleid.
15u05 KOFFIEPAUZE
15u20 Superisolerende materialen, toepassing in Proeftuinproject De Schipjes
Elisa Van Kenhove, UGent
Binnen de IWT-Proeftuin Woningrenovatie is ruimte om verschillende nieuwe concepten en materialen uit te testen en te onderzoeken. Binnen het project “De Schipjes” in Brugge speelt de erfgoedfactor een grote rol. UGent onderzoekt er de toepassingsmogelijkheden voor superisolerende materialen als VIP’s en aerogels. Daarnaast worden aan de UGent verschillende andere innovatieve oplossingen ontwikkeld en getest.
15u40 Capillair actieve systemen voor binnenisolatie
Evy Vereecken, KULeuven
Voor binnenisolatie zijn er een aantal gekende en toegepaste oplossingen. Steeds vaker duiken ook innovatieve materialen op, zoals capillair actieve systemen. Wat is de meerwaarde van deze systemen, en waar zitten de beperkingen en onbekendheden?
16u00 EuroPHit – Praktijkvoorbeelden & certificatie van gefaseerde renovatie
Simon Camal, La Maison Passive, Frankrijk (lezing in het Engels)
Het Europese project EuroPHit wil het doorgedreven energetisch renoveren in stappen ondersteunen. Hiervoor wordt gewerkt op verschillende case studies, rekentools, innovatieve producten voor gefaseerde renovatie en op een certificatieschema dat dit renovatieproces in goede banen moet leiden. De presentatie focust op enkele concrete gevallen.
16u40 De Nederlandse Energiesprong leidt tot innovatie
Ivo Opstelten, Platform31, Nederland 
Een doorgedreven energetische renovatie voor een vast bedrag. Het kan. De manier waarop de kosten werden verlaagd en welke nieuwigheden, zowel qua technische oplossingen als qua aanpak en proces werden ontwikkeld, komen aan bod.
17u20 Van innovatie naar volumemarkt voor renovatie
Dirk Otte, IWT
Het IWT zet als agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie sterk in op de bouw- en renovatiesector, met het oog op opschaling van innovatieve producten & concepten.

 

Praktisch

De studienamiddag vindt plaats in het VAC, Gent (klik hier voor bereikbaarheid)

Deze namiddag start om 13u30 en eindigt rond 17u30 met een drink aangeboden door het VEA.

Deelname aan deze namiddag is gratis, inschrijven kon tot 5 juni.

Opmerkingen:

  • Indien u alsnog niet aanwezig kunt zijn, vragen wij u 1 dag op voorhand te verwittigen, anders zal u een kost van 50€ worden aangerekend.
  • Er is geen simultaanvertaling voorzien voor de 2 Engelstalige lezingen.

Meer inlichtingen

Neem contact op met Jeroen Vrijders van het WTCB, info@renofase.be

 

© 2015 - Renofase. All Rights Reserved.