Over het project

RenoFase is een VIS-traject, gesteund door het VLAIO, uitgevoerd door Buildwise samen met de Vlaamse Confederatie Bouw, de Bouwunie, NAV, Passiefhuisplatform vzw, UGent, KULeuven en Thomas More. Doel is het doordacht energetisch renoveren van woningen ondersteunen met kennis en het genereren van innovatie op gebied van producten, processen en markt-benadering.

Aangezien er wordt vertrokken van een bestaande toestand, is het niet steeds duidelijk welke keuzes vanuit technisch en economisch oogpunt best worden gemaakt en heerst er twijfel en onzekerheid. Daarnaast verlopen renovaties vaak in fasen, waardoor het renovatie-proces niet altijd even efficiënt verloopt.

Een aantal belangrijke vragen wordt binnen RenoFase behandeld:

  • Op welke manier de bestaande toestand in kaart brengen om ontwerp en uitvoering te bepalen?
  • Wat is een optimaal energie-renovatiescenario, in functie van de mogelijkheden van de klant en het gebouw? Kan de renovatie gefaseerd worden uitgevoerd?
  • Bij na-isolatie van gevels zijn nog heel wat vraagtekens: Welke techniek voor gevelisolatie wordt best toegepast, met voldoende zekerheid? Hoe presteren innovatieve oplossingen?
  • Hoe kan het uitvoeringsproces efficiënter verlopen, hoe worden verschillende maatregelen op elkaar afgestemd bij de uitvoering? Welke innovatieve oplossingen bestaan hiervoor en hoe goed presteren deze?
  • Kan de kwaliteit van de uitvoering worden gegarandeerd?
  • Op welke manier kan de klant best worden geïnformeerd, geadviseerd en overtuigd?

Binnen RenoFase wordt hierover eerst kennis opgebouw en vervolgens ook toegepast en verspreid via:

  • Case study’s, waarin de verschillende tools en technieken worden geëvalueerd en geïmplementeerd
  • Een Technologie-Innovatie-Platform waarin bedrijven worden ondersteund en gestimuleerd bij het uitwerken van innovatieve oplossingen en concepten
  • Disseminatie via innovatie-advies op maat en collectieve verspreiding (publicaties, opleidingen, …)

De pagina Uitdagingen en doelstellingen beschrijft in meer detail de context en de uitdagingen en de voorziene resultaten van het project.

De beschrijving van het werkplan kunt u hier downloaden.

© 2015 - Renofase. All Rights Reserved.