Workshop: Toegankelijkheid en levenslang wonen – 5 december 2016

Op 5 december organiseert het Kennisplatform Renovatie een workshop rond langer zelfstandig thuis wonen. Principes als levenslang img_6654wonen, meegroeiwonen en toegankelijkheid komen aan bod, maar ook de uitdagingen die verbonden zijn aan de toepassing van deze aspecten op bestaande woningen. Op het programma staan ook een aantal projecten uit de Zorgproeftuinen. In het kader van duurzame renovatie van het huidige woningenpark wordt zo ook aandacht besteed aan deze sociale uitdaging van de toekomst. De voormiddagsessie staat open voor het brede publiek, geïnteresseerden en stakeholders. Tijdens de namiddag volgt een gesloten sessie uitsluitend bestemd voor proeftuinleden.

Voor meer informatie kan u terecht op de website van het Kennisplatform Renovatie via deze link.

Comments are closed.

© 2015 - Renofase. All Rights Reserved.