Eerste blik op Resultaten

De eerste resultaten en leverbaarheden van RenoFase worden momenteel met de Gebruikersgroep besproken. Via de pagina ‘Projectresultaten‘ kunt u een eerste blik werpen op enkele van de beoogde resultaten van het project. De leden van de Gebruikersgroep kunnen de tools, rapporten en inzichten als eerste aanwenden. In een latere fase worden deze (soms in algemenere vorm) ook wijder verspreid.

Comments are closed.

© 2015 - Renofase. All Rights Reserved.