Reno-Pro: kostenoptimaal renoveren

Voor aannemer en architect is een webtool ontwikkeld die voor een bepaalde gebouwconfiguratie toelaat de kostenoptimale combinatie van renovatiemaatregelen te bepalen. Voor verschillende scenario’s worden investeringskosten, energiekosten en onderhoudskosten over een periode van bv. 25 jaar naast elkaar geplaatst. Op die manier wordt voor een beschikbaar budget, of voor een bepaald streefdoel (bv. E60) telkens de ideale maatregelenmix gezocht.

Specifiek hierbij is dat de investeringskosten in voldoende mate van detail ingevoerd kunnen worden, om zo de nodige graad van precisie te bekomen. Zo kunnen secundaire kosten (bv. het verplaatsen van regenwaterafvoeren of aanpassen van vensterbanken bij buitenisolatie) correct in rekening gebracht worden. Er werd rekening gehouden met de recentste wetenschappelijke inzichten om een realistische berekening van het energieverbruik mogelijk te maken, rekening houdend met o.a. rebound-effecten.

De tool wordt binnenkort beschikbaar via www.reno-pro.be

© 2015 - Renofase. All Rights Reserved.